Innovatieve oplossingen voor

Betonadditief

Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Dit is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en dus voor de gehele betonconstructie.

Betonadditief voordelen zijn

Betonadditief
Behandeling tegen betonrot

Over betonrot

Betonrot wordt veroorzaakt door carbonatatie of chloride-indringing en komt meestal voor in voor beton op plaatsen waar zout gestrooid wordt (bruggen) en in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2) overschreden is. In deze gevallen wordt de beschermende ijzeroxidelaag verbroken. In normale omstandigheden schilfert dit roestproduct af in basische omstandigheden zoals die in beton voorkomen en blijft dit als een beschermende laag aanwezig.


In gecarbonateerd beton is de pH gedaald waardoor de beschermlaag wordt aangetast. Aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als FeCl3 en zo uit het beton verdwijnt.


Een derde vorm van beton degradatie is een reactie die over tijd gebeurt in het beton tussen het sterk alkalische cement en reactief amorf silica, aanwezig in veel beton aggregaten. Dit is de zgn. alkali-silica reactie in beton, dat er voor zorgt dat het beton uitzet en breekt.

Over Betonadditief

Om deze problemen te voorkomen heeft H2A Coatings BV een toeslagstof met de eigenschap zouten in de mortel zo te beïnvloeden dat deze niet uittreden. Door toevoeging van het additief tijdens het productieproces blijven (in water oplosbare) zouten op hun plaats, waardoor wordt voorkomen dat deze zouten naar buiten treden (uitbloeiing) en daar niet oplosbaar uitharden. Ook het wapeningsmetaal dat aanwezig kan zijn in beton wordt door het additief optimaal beschermd, zodat er geen betonrot meer kan ontstaan door roestvorming.

De aanwezige waterdamp kan door de bescherming heen maar andere moleculaire verbindingen van water, kalk en cement blijven in de mortel achter.

Wilt u meer weten of een test demonstratie?